Introduktion: At lede sin balance

Det bedste og mest sikre er, at være i balance i sit liv, og anerkende de store kræfter omkring os og i os,”

– Euripides

Når vi er i balance mellem arbejde og privatliv/familieliv skaber det ro og et fremragende udgangspunkt for glæde. Når vi er i balance, så er vi også langt mere modstandsdygtige over for modgang. Det er det samme som træet, der står rank og med dybe rødder. Det vælter ikke i stormen.

Når vi er i balance mellem arbejde og privatliv/familieliv skaber det ro og et fremragende udgangspunkt for glæde. Når vi er i balance, så er vi også langt mere modstandsdygtige over for modgang. Det er det samme som træet, der står rank og med dybe rødder. Det vælter ikke i stormen.

Men det er ikke let at balancere arbejde og privatliv/familieliv. Det er en livslang opgave, hvor du hele tiden skal være i stand til at håndtere udfordringer, der påvirker din balance – især i de erhvervsaktive år inklusive studietiden.

Når du er færdig med uge 1, vil du have:

 • Udviklet din forståelse for balance, og hvordan du kan påvirke din balance positivt.
 • Indblik i de 4 vigtige faktorer, der påvirker din balance, og hvordan du handler ud fra dem.
 • Indblik i, hvordan arbejde og dit fysiske og mentale helbred påvirker hinanden

Når du har de værktøjer og kompetencer på plads, vil du opleve, at:

 • Du får en bedre livskvalitet, når du gør de ting der giver dig livsglæde
 • Du oplever værdien af at være i balance og have værktøjer du kan bruge, når du er ude af balance.
 • Du får et sundere liv med overskud, balance og livsglæde
 • Du vil opleve, at du når mere i løbet af dagen og får bedre resultater i dit arbejdsliv og dit privatliv
 • Du styrker dine relationer
 • Du reducerer chancerne for at få stress og blive udbrændt

Balance er en udfordring

Udviklet af Helle Rosdahl Lund, Copyright

Udviklet af Helle Rosdahl Lund, Copyright

 

At tale om balance kan være en udfordring, fordi det er svært at konkretisere begrebet. Og balance mellem arbejde og privatliv er særligt udfordrende, fordi det har en forskellig betydning for den enkelte.

Men vi ved fra forskningen, at det er de samme ting, der påvirker os alle sammen. Det er de samme ting, der er bestemmende for, om vi oplever at være i balance:

 • Vi føler, at vi har kontrol over vores liv – både på arbejde og derhjemme
 • Du kender dine værdier, hvilket betyder, at du ved, hvad der er vigtigt for dig og hvorfor
 • Du kan prioriter i din dagligdag, så det er dig, der styrer dit liv
 • Du oplever at have mening i livet og at du har et meningsfyldt arbejde.

Din oplevelse af balance afhænger af 4 vigtige faktorer:

 • Tid
 • Forventninger
 • Energi
 • Dit mentale og fysiske helbred

 

Din Balance-indikator

Balance-indikatoren giver dig en indikation af, hvordan du oplever din balance nu og her. Formålet er, at du giver dig selv tid til at reflektere over, hvordan du har det og skulle gerne motivere dig til at styrke dine balance-kompetencer.

Du får et antal point for hvert af dine svar. Når du har taget Balance-indikatoren, vil du kunne læse en vurdering af, hvordan du selv oplever din balance.

Tag Balance-indikatoren før og efter kurset, så du kan se, hvor du har forbedret dine kompetencer i at finde din balance.

Hvor ofte har du en oplevelse af, at der er balance mellem dit arbejde og dit privat- og familieliv?

 • Altid (5)
 • De fleste dage (4)
 • Ofte (3)
 • Sjældent (2)
 • Aldrig (1)

Hvor mange gange oplever du at energiniveauet falder i løbet af dagen?

 • 0 gange (5)
 • 1-2 gange (4)
 • 3-5 gange (3)
 • 6-8 gange (2)
 • Mere (1)

I hvilken grad oplever du at arbejde tager for meget energi og tanker, når du har fri fra arbejde?

 • I høj grad (1)
 • Ofte (2)
 • I nogen grad (3)
 • I mindre grad (4)
 • Aldrig (5)

Jeg har en oplevelse af at mit arbejde gør en forskel

 • Altid (5)
 • De fleste dage (4)
 • Ofte (3)
 • Sjældent (2)
 • Aldrig (1)

Jeg kan tage en pause i løbet af dagen, når jeg har brug for det:

 • Altid (5)
 • De fleste dage (4)
 • Ofte (3)
 • Sjældent (2)
 • Aldrig (1)

I hvor høj grad har du mange familiemedlemmer/venner, der kan støtte dig i dagligdagen?

 • I høj grad (4)
 • Til en vis grad (3)
 • I mindre grad (2)
 • Sjældent (1)

I hvor høj grad tager du til til dig selv?

 • I høj grad (5)
 • Ofte (4)
 • Til en vis grad (3)
 • I en mindre grad (2)
 • Aldrig (1)

Jeg kender mine prioriteter i og uden for arbejde

 • I høj grad (5)
 • Ofte (4)
 • Til en vis grad (3)
 • I en mindre grad (2)
 • Aldrig (1)
Point Beskrivelse
39 – 32 Du har gode balance-kompetencer. Bliv ved med at fokusér på de områder, hvor du ikke fik maksimum point – hvis der er nogle. Ellers bliv ved med det gode arbejde.
31 – 23 Du har gode balance-kompetencer. Men du kan yderligere styrke din balance, dit energiniveau og dit overskud. Udvælg de områder, hvor du ikke opnåede maksimumpoint, og styrk træningen af dem.
22 -16 Du har virkelig behov for at forbedre dine evner og kompetencer, så du kan blive bedre til at balancere dit liv og få det overskud og det energiniveau, du fortjener.

Hvis du befinder dig i den lavere del af pointskalaen, er du på vej mod en energikrise.

Mindre end 16 Du har virkelig brug for at arbejde med din balance og dit liv. Husk: balance forebygger stress og sygdom. Det kan være, at du også vil have gavn af en coach eller en anden dygtig person til at hjælpe dig på vej.

Take a-ways

Work life balance sigter mod et liv, der er glædesfyldt, og som giver dig de muligheder og den fleksibilitet, der skal til, for at du kan møde og sætte pris på medgang, men også være i stand til håndtere modgang i dit liv. Livet er ebbe og flod, bølgetop og bølgedal.

Der er en masse områder, der har betydning for din balance. Men de 4 vigtigste områder er: Tid, energi, forventninger og dit mentale og fysiske helbred.

Ved at arbejde med de områder, inden du møder en større udfordring, vil du være langt bedre rustet til at komme styrket ud på den anden side. Det er en vej til det liv, du ønsker, og det forhindrer det modsatte: stress og ubalance.