1. Din balance: klare prioriteter

Peter havde startet en grossistvirksomhed med sin partner Ole, og det gik rigtig godt. Kunder og medarbejdere var glade, virksomheden voksede. Det gik hurtigt, og det var sjovt. Men pludselig en dag på vej hjem i bilen, sortnede det for ham. Han nåede at køre ind til siden og trykke speeddial på den første i telefonen. Mere husker han ikke. Heldigvis var det hans kone, han havde ringet til. Hun fik telefonen sporet og sendt en ambulance.

Peter havde mistet balancen i sit liv og var gået ned med stress. Han havde fokuseret alt for ensidigt på sit arbejde og dermed nedprioriteret områder af sit liv, som var vigtige for ham. Ikke mindst sin familie, sin sport og også de tidspunkter, hvor der er plads til at tænke på noget andet end arbejde.

Det tog ham 5 år at komme tilbage til arbejdslivet igen. Og aldrig på niveau med før. “Jeg levede 10 år i overhalingsbanen,” siger Peter i dag og fortsætter: “Det er så vigtigt, at man som leder tager vare på sig selv, så du kan tage vare på dine medarbejdere og din virksomhed på lang sigt.”

 

Udgangspunkt for at udøve balanceret lederskab

 

”Dette fremfor alt: at være tro mod dig selv”

   -Polonius til sin søn Laertes før afrejse (Hamlet)

Hvad er vigtigt for os i livet? Ofte når vi får stillet det spørgsmål, er vi hurtige til at svare: familien, et meningsfuldt arbejde, gøre en forskel, sundhed etc.

Vi ved med andre ord godt, hvad vi skal sige, men ofte “glemmer” vi det igen mandag morgen, når de daglige opgaver tager over. Igen bruger vi al tiden på arbejdet, og får ikke set tilstrækkeligt til familien eller kæresten eller dyrket nok motion – selvom vi jo tidligere har sagt, at det netop er de vigtigste områder.

Ofte kan det skyldes, at vi ikke er konkrete nok. “Familien” er en flyvsk term, som derfor er svær at forpligte sig på. Det er meget bedre, hvis vi siger: klokken 16 hver tirsdag skal jeg tage min datter med til svømning.

At være i balance er i virkeligheden en tilstand, hvor vi som ledere formår at afstemme de mange forskellige elementer, der er vigtige i vores liv. Arbejde, familie, fritid. En god balance skaber et godt fundament.  Hvis der derimod er ubalance i vores liv, øger vi risikoen for at “kæntre”. Fokuserer vi udelukkende på arbejdet på bekostning af familien, eksempelvis, kan det hurtigere resultere i dårligt mentalt helbred – og hvis uforudsete hændelser sker, så er vi mere sårbare. Balance i livet er derfor ikke et “nice to have”, men nødvendigt for at sikre godt og langt arbejdsliv – hvor du samtidig skaber resultater.  

 

Videoen her forklarer, hvad der skal til for at opnå balance i livet: