Trin 4. Brug dine værdier som kompas i livet

Emne fremskridt:

Nu hvor du har dine kerneværdier på plads og ovenikøbet har beskrevet dem, så du ikke er i tvivl om, hvad præcis de betyder for dig.

Jeg opfordrer dig til at bruge dem aktivt til at prioritere og planlægge dit liv ud fra. Hvis du handler i overensstemmelse med dine værdier, er der mindre risiko for at ende i situationer, hvor du mistrives. Det handler om at være i stand til at sige til og fra. Hvis der lander alt for mange arbejdsopgaver på dit bord, er du nødt til at tage fat i din chef. “Jeg har disse opgaver, så hvis jeg skal jeg tage denne opgave nu, hvad skal vi så nedprioritere? Jeg foreslår X, hvad siger du til det?” Så har du fået sagt fra. Jeg kan også nævne nogle venner, som havde fire hold bedsteforældre at tage hensyn til. Alle bedsteforældre ville have at vores venner med børn holdt jul lige netop hos dem. Men her sagde vores venner fra. “Vi holder jul hos os selv og med vores børn. I er alle velkomne, men det foregår hos os.” Det klarer valg, har tjent dem godt i mange år over for samtlige bedsteforældre.

Hvis ikke du siger fra, når det er nødvendigt, vil der blot være en anden, der bestemmer over dit liv. Du kan med fordel finde en notesbog at skrive i.