DNA-analysen

Kulturen på en arbejdsplads har altafgørende betydning for balancen hos medarbejderne – og dermed samarbejde,  kreativitet og produktivitet. ‘

En virksomheds kultur er sjældent gennemskuelig for de medarbejdere og ledere, der arbejder der. Men med en DNA-analyse af jeres virksomhed, får I kortlagt de subtile og ofte ubevidste handlinger og attituder, der både bremser og sikrer udvikling og vækst i enhver afdeling.

Vil du høre mere? Kontakt os med det samme: 

40 14 73 60 

info@cbaf.dk

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360