Familiepolitik

Your Title Goes Here

Hvorfor er familiepolitik vigtigti? Det spørgsmål bliver indimellem rejst når i medierne og i politiske debatter.  Familiepolitikken møder man to steder: På arbejdspladsen og på samfundsplan. Læs med her, for at få CBAF’s svar på, hvorfor familiepolitik er vigtigt. 

På arbejdspladsen er familiepolitikken en del af personalepolitikken, der sikrer arbejdstagerens rettigheder, samt diverse ordninger når en medarbejder venter barn eller har børn. På et samfundsmæssigt plan handler familiepolitikken om at skabe rammerne for, at familier kan være på arbejdsmarkedet og stadig tage vare på deres børn. 

 

Click Here

Hvorfor er familiepolitik vigtigt?

En seriøs familiepolitik har potentialet til at løfte og muliggøre en balance mellem familieliv og arbejdsliv, og fremme beskæftigelsen. Det sikrer dels forældrenes økonomiske og mentale balance, dels børnenes fundament for udvikling. Derforuden kan det fremme virksomhedernes konkurrenceevne, ved at arbejde ambitiøst med det fleksible arbejdsliv. 

 I CBAF mener vi, at det sker med udgangspunkt i et stærkt familieministerium. Familieministeriet skal arbejde på tværs af ressortområder med gode arbejdsrelationer til erhvervslivet. For at læse mere om, hvordan man i Tyskland arbejder med et familieministerium læs da videre her.

Konkret kan man pege på 6 områder, som familiepolitikken har haft indflydelse på i Danmark, såvel som resten af Europa: Økonomisk kompensation til familierne, når man har børn. Reduktion af fattigdom og en sikring af en basisindkomst. Ligestilling, understøttelse af børns udvikling i de tidligste år og beskæftigelse.

Danmark har en af verdens højeste erhvervsfrekvenser

I CBAF mener vi, at en progressiv familiepolitik er nødvendig, hvis vi både vil have en høj erhvervsfrekvens og børnefamilier, der trives. Der er god grund til fortsat at arbejde for gode rammer til de danske børnefamilier. En signifikant grund hertil er, at Danmark har stadig er en af verdens højeste erhvervsfrekvenser for kvinder på 77,5%. Og selvom vi har det fjerde laveste antal arbejdstimer inden for OECD-landene, så har danske børnefamilier noget nær verdensrekord i samlet arbejdstid pga. kvindernes høje erhvervsfrekvens. Dette sker især i børnenes 2 første leveår. Læs mere om, hvordan vi i CBAF mener at fremtidens arbejdsplads arbejder med en progressiv familiepolitik her

Familiepolitikens udfordringer

Familiepolitik har traditionelt været forbundet med kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. Den første familieminister Camma Larsen-Ledet stod i 1967 blandt andet bag en lov, der gav højere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved svangerskab. Senere er også mændene kommet på banen, og fædres ret til længere barsel er blevet debatteret kraftigt. I 2019 er der i EU indført en direktiv, der sikrer mænd to måneders øremærket barsel. Du kan finde direktivet, om øremærket barsel til mænd her.

Foruden EU-direktivet om øremærket barsel til mænd, har der været stille på det familiepolitiske plan siden 2007, hvor familieministeriet blev nedlagt. Engang var der konsensus om vigtigheden af, at også staten skabte rammerne for børnefamilierne. Men i dag diskuterer politikerne, om det overhovedet er en politisk opgave at sikre, at hverdagen fungerer for børnefamilierne. Det hænger sammen med, at fokus i højere grad er på ligestilling og familiepolitikken dermed træder i baggrunden.

 

Hvem vil du være som leder?

Hvornår har du sidst set på dig selv som leder - er dit fundament og din succes afspejlet i det, du står for som leder? 

Det er med disse briller på, vi tilbyder dig denne intensive lederuddannelse “Balanceret Lederskab”. En Lederuddannelsen som tager udgangspunkt i dig som person og den arbejdssituation, du står i. Du bruger det lærte i dagligdagen, så du skaber resultater med det samme. 

Målgruppe

Balanceret Lederskab er målrettet ledere, der vil styrke deres fundament og ledelse. Det er ledere, der ved, at de skal lede gennem andre mennesker for at få den succes, de gerne vil have. Det er ledere, der anerkender, at de selv er det vigtigste ”redskab” for at få succes som leder, og dermed er deres eget fundament, balance og viden nøglen til succes.

Klar, start, parat

Vi går i gang  torsdag den 5. november, 2021. Vi er online 5 gange. Vi kører i stilling en uge før opstart, hvor du vil få yderligere information.

4  November

Balanceret lederskab

Modul 1:

Fokus på dit lederskab

Indhold og udbytte her

11 november

Den systemiske metode

Modul 2:

Metoder og værktøjer

Indhold og udbytte her

17 november

Den indre arbejdslivsbalance

Modul 3:

Engagement og performance

Indhold og udbytte her

24 november

Balanceret Ledelse naviger succesfuldt

Modul 4:

Ledelsesparadokser der skal løses

Indhold og udbytte her

Live konsultation den 15. november

Du kan deltage i livekonsultation, hvor deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål og lære af hinanden. Varighed 2 timer.

Uddannelsesdiplom

Du modtager et diplom efter endt uddannelse. I hvert modul gennemgår du en multiple choice test, samt kommer til at arbejde med de værktøjer, der indgår i modulet i praksis. Testen og dit arbejde med værktøjerne i din dagligdag er fundamentet for dit uddannelsesdiplom.

Pris

Kr. 3.995,00 + moms

Tilmeld dig her

hjemmearbejde og coronavirus -hjemmeskole

Det får du:

  • Online møder, der optages og lægges i et medlemsforum, der gør, at du kan se eller gense hvert enkelt modul. Hvert modul er af 1 ½ times varighed.
  • Hvert modul og hvert møde er fortløbende bygger ovenpå hinanden. Du kommer til at gå tilbage til tidligere moduller efterhånden som din viden og værktøjer kobles sammen på nye banebrydende måder.
  • Konkrete værktøjer i hvert modul, du kan bruge igen og igen
  • Du får en uddannelse, der tager hensyn til forskellige læringsstile. Du vil kunne høre eller genhøre, hvert modul. Du kan læse dit modul on-line eller printe undervisningsmaterialet ud eller downloade en pdf. Hvert modul har en kort introduktionsvideo.
  • Konkrete ledelsesmetoder, der giver dig nye rammer og strukturer til at forstå din og andres reaktioner, og dermed engagement og resultatskabelse.
  • Konkrete opgaver og refleksionsøvelser der gør at du kommer til at arbejde med ugens tema og dermed får integreret det lærte i din praksis.
  • En stor gennemtestet værktøjskasse med flere værktøjer og metoder, der styrker din ledelse og dit fundament

 

Du tilmelder dig her:

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360