Balanceret Ledelse

Én af dine vigtigste opgaver som leder er at skære igennem og tage en beslutning trods svære dilemmaer. Dine beslutninger har store menneskelige og dermed også økonomiske konsekvenser – både postive og negative. For de påvirker uundgåeligt engagementet, motivationen og samarbejdet blandt medarbejderne, hvilket igen påvirker produktiviteten, konkurrenceevnen og i sidste ende din virksomheds bundlinje.

Navigér i et spændingsfelt 

For at tage de bedste beslutninger under de givne omstændigheder – de beslutninger, der giver langsigtede resultater – skal du navigere sikkert i spændingsfeltet mellem de ofte mange forskellige  interessenter og deres interesser. Det gælder både internt i forhold til medarbejdere, teams, ledergrupper, produktionshensyn og trivsel. Og eksternt i forhold til kunder, leverandører og samfundets organisationer.

Vil du høre mere? Kontakt os med det samme: 

40 14 73 60 

INFO@CBAF.DK 

Svære dilemmaer

Alle har forventninger og ofte også helt specifikke krav til dig og din virksomhed – og meget ofte modsatrettede krav og forventninger.  Det er i det spændingsfelt, at der konstant opstår svære dilemmaer:

  • Medarbejderhensyn eller kundehensyn
  • Toplinje eller bundlinje
  • Forandring eller stabilitet
  • Tillid eller kontrol
  • Karriere eller familie

Kompleks virkelighed

Så enkelt er det selvfølgelig ikke i virkeligheden, der er langt mere kompleks og uigennemsigtig.  Ofte skal du tage en beslutning, hvor krav og forventninger er sammenfiltrede:

Du bliver eksempelvis mødt af høje krav til kvaliteten, men I har få ressourcer og skarpe deadlines – og hvis du flytter medarbejdere fra andre afdelinger, vil de afdelinger lide.

Sammenfiltrede krav og forventninger er et grundvilkår i en virksomhed, men ved at udøve Balanceret ledelse vil du blive skarpere til at tage beslutninger, der giver bedre resultater på både kort og lang sigt.

Hvordan det?

Hvad er Balanceret ledelse?

Balanceret ledelse handler grundlæggende om at blive mere bevidst som leder om alle de interesser. krav og hensyn, der altid er på spil og de dilemmaer, de skaber. Og hvordan du på en nøgtern måde afvejer de mange forskellige konsekvenser – store og små – din beslutning vil få for medarbejdere, omverdenen og ikke mindst din virksomheds bundlinje.

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360