Hvorfor familievenlige politikker

Den grundlæggende problematik, mellem produktivitet og øget mulighed for fleksibilitet og samvær med familien, har hidtil været et omdiskuteret skisma. Argumentet har lydt, at virksomhederne taber produktivitet ved at tilbyde længere barsel, flextid og så videre. Men det er en skrøne. Talrige business cases understreger, den klare forretningsmæssige interesse i at indføre familievenlige politikker. Hvordan vi, i CBAF, mener familievenlige politikker kan gøres fordelagtigt følger her.

Mere tid er ikke lig en øget produktivitet og innovation 

Noget af det, der er allermest i opbrud er opfattelsen af tid på arbejdet. Mere tid giver ikke nødvendigvis en mere produktiv, innovativ og kreativ organisation. Det er en af de komponenter, man arbejder med, når man arbejder med familievenlige politikker. 

Vi er vant til at anskue tid, forbrugt på arbejde, som parameter for vurdering af “ den engagerede medarbejder”. Vi har haft  italesat arbejdet som en hobby, eller lignende metaforer som udtryk for, at den enkelte er engageret. Men hvis man ikke tager organisationens tidsforbrug, op til kritisk overvejelse for at vurdere, hvor mange egentlige effektive timer medarbejderne har, hvordan sikrer man så virksomhedens konkurrencedygtighed? Hvad er reelt set produktivitet og effektivitet, hvis det ikke bare er mere-produktion, som følge af øget tilstedeværelse? Får den enkelte medarbejder og arbejdsplads stillet de kritiske spørgsmål, og får set kritisk på hvad der skaber værdi? Gør man ikke det, har Kina pludselig snuppet kunden eller faktureringsafdelingen er gået til Prag, fordi de har forbedret deres arbejdsprocesser. Læs mere herom.

Nye talenter og trivsel

De gode business cases understreger især to vigtige ting, ved en familievenlig politik.

Tiltrækning af arbejdskraft: De yngre generationer er ikke interesserede i at ofre alt for jobbet. De vil også have mulighed for at prioritere familien, og det er virksomhederne nødt til at imødekomme med blandt andet fleksible arbejdstider, gode barselsforhold og ved generelt at understøtte en sund kultur. Kun på den måde, kan de tiltrække den mest kvalificerede arbejdskraft og de største talenter.

Trivsel på jobbet: Flere og flere undersøgelser viser, en tæt sammenhæng mellem tilfredshed på jobbet, og effektivitet og produktivitet. Tilfredse medarbejdere er simpelthen mere engagerede og kreative, og dermed produktive. Så hvordan får vi endnu flere virksomheder med? Hvordan kan vi i fællesskab skabe en kultur, der øger tilfredsheden blandt medarbejderne og mindsker stress? 

Læs mere om, hvordan fremtidens arbejdskraft skal ledes.

Brug for kulturændring

Familiepolitik er faktisk én af de vigtigste personalepolitikker, der tilgodeser både livet uden for arbejdspladsen og forpligtelserne på jobbet. Det er dér heldigvis flere og flere virksomheder som indser, men endnu flere skal med. Se mere om vores kursus i balanceret ledelse her.

Der er brug for en kulturændring mange steder, og et godt sted at starte er at kigge på de familievenlige politikker. Vi oplever eksempelvis stadig mange steder, et skisma mellem virksomhedens officielle politik, og så den oplevede virkelighed ude i afdelingerne. Det er velkendt, at især mænd muligvis har ret til barslen, men har svært ved at tage den af hensyn til de kulturelle normer, som hersker i afdelingerne. Det er simpelthen ikke anerkendt, at tage for lang barsel. 

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360