Balance mellem familieliv og arbejdsliv

Your Title Goes Here

Det er noget af et paradoks, når mange af os får børn i samme periode, som vi begynder at gøre karriere på arbejdsmarkedet. Vi skal altså både lægge kræfter og tid i at opfostre vores børn samtidig med, at vi skal bruge tid på arbejdet. Det giver naturligvis et stort pres på hverdagen, og undersøgelser viser da også, at forældre med små børn er blandt de mest stressede i landet.

Click Here

Hvordan er barselsreglerne?

Familiepolitik, handler om at skabe gode rammer for børnefamilier i Danmark. Det retter sig dels mod virksomhederne: har medarbejdere med små børn mulighed for flextid? Er der gode barselsregler? Og lige så vigtigt: Er der en kultur, som understøtter og bakker op om de medarbejdere, der har et krævende familieliv ved siden af?

LÆS MERE om familiepolitik på arbejdspladserne  

Og så handler det om familiepolitik på et samfundsmæssigt plan. Skaber vi som samfund rammer, så især børnefamilier kan balancere mellem arbejde og de mange praktiske og sociale krav forbundet med at være en familie?  Det gælder barselsregler, barnets første sygedag, billige institutioner og meget mere

LÆS MERE om familiepolitk på samfundsplan

Gået i stå

Familiepolitik har traditionelt været forbundet med kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. I 1967 stod den første familieminister Camma Larsen-Ledet bag en lov, der gav højere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved svangerskab. Senere er også mændene kommet på banen, og fædres ret til længere barsel er blevet debatteret kraftigt.

Men på det lovgivningsmæssige plan, er familiepolitikken i dag gået mere eller mindre i stå. Engang var der konsensus om vigtigheden af, at også staten skabte rammerne for børnefamilierne. Men i dag diskuterer politikerne, om det overhovedet er en politisk opgave at sikre, at hverdagen fungerer for børnefamilierne.

Verdens højeste erhvervsfrekvens

CBAF mener, at en progressiv familiepolitik er nødvendig, hvis vi både vil have høj erhvervsfrekvens og børnefamilier, der trives. Danmark har stadig en af verdens højeste erhvervsfrekvenser for kvinder på 75%. Selvom vi har det fjerdelaveste antal arbejdstimer inden for OECD-landene, så har danske børnefamilier noget nær verdensrekord i samlet arbejdstid pga. kvindernes høje erhvervsfrekvens.

Der er derfor god grund til forsat at arbejde for gode rammer til de danske børnefamilier.

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360