Balance mellem familieliv og arbejdsliv

Your Title Goes Here

Det er noget af et paradoks, når mange af os får børn i samme periode, som vi begynder at gøre karriere på arbejdsmarkedet. Vi skal altså både lægge kræfter og tid i at opfostre vores børn samtidig med, at vi skal bruge tid på arbejdet. Det giver naturligvis et stort pres på hverdagen, og undersøgelser viser da også, at forældre med små børn er blandt de mest stressede i landet.

Click Here

Hvordan er barselsreglerne?

Familiepolitik, handler om at skabe gode rammer for børnefamilier i Danmark. Det retter sig dels mod virksomhederne: har medarbejdere med små børn mulighed for flextid? Er der gode barselsregler? Og lige så vigtigt: Er der en kultur, som understøtter og bakker op om de medarbejdere, der har et krævende familieliv ved siden af?

LÆS MERE om familiepolitik på arbejdspladserne  

Og så handler det om familiepolitik på et samfundsmæssigt plan. Skaber vi som samfund rammer, så især børnefamilier kan balancere mellem arbejde og de mange praktiske og sociale krav forbundet med at være en familie?  Det gælder barselsregler, barnets første sygedag, billige institutioner og meget mere

LÆS MERE om familiepolitk på samfundsplan

Gået i stå

Familiepolitik har traditionelt været forbundet med kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. I 1967 stod den første familieminister Camma Larsen-Ledet bag en lov, der gav højere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved svangerskab. Senere er også mændene kommet på banen, og fædres ret til længere barsel er blevet debatteret kraftigt.

Men på det lovgivningsmæssige plan, er familiepolitikken i dag gået mere eller mindre i stå. Engang var der konsensus om vigtigheden af, at også staten skabte rammerne for børnefamilierne. Men i dag diskuterer politikerne, om det overhovedet er en politisk opgave at sikre, at hverdagen fungerer for børnefamilierne.

Verdens højeste erhvervsfrekvens

CBAF mener, at en progressiv familiepolitik er nødvendig, hvis vi både vil have høj erhvervsfrekvens og børnefamilier, der trives. Danmark har stadig en af verdens højeste erhvervsfrekvenser for kvinder på 75%. Selvom vi har det fjerdelaveste antal arbejdstimer inden for OECD-landene, så har danske børnefamilier noget nær verdensrekord i samlet arbejdstid pga. kvindernes høje erhvervsfrekvens.

Der er derfor god grund til forsat at arbejde for gode rammer til de danske børnefamilier.

Hvem vil du være som leder?

Hvornår har du sidst set på dig selv som leder - er dit fundament og din succes afspejlet i det, du står for som leder? 

Det er med disse briller på, vi tilbyder dig denne intensive lederuddannelse “Balanceret Lederskab”. En Lederuddannelsen som tager udgangspunkt i dig som person og den arbejdssituation, du står i. Du bruger det lærte i dagligdagen, så du skaber resultater med det samme. 

Målgruppe

Balanceret Lederskab er målrettet ledere, der vil styrke deres fundament og ledelse. Det er ledere, der ved, at de skal lede gennem andre mennesker for at få den succes, de gerne vil have. Det er ledere, der anerkender, at de selv er det vigtigste ”redskab” for at få succes som leder, og dermed er deres eget fundament, balance og viden nøglen til succes.

Klar, start, parat

Vi går i gang  torsdag den 5. november, 2021. Vi er online 5 gange. Vi kører i stilling en uge før opstart, hvor du vil få yderligere information.

4  November

Balanceret lederskab

Modul 1:

Fokus på dit lederskab

Indhold og udbytte her

11 november

Den systemiske metode

Modul 2:

Metoder og værktøjer

Indhold og udbytte her

17 november

Den indre arbejdslivsbalance

Modul 3:

Engagement og performance

Indhold og udbytte her

24 november

Balanceret Ledelse naviger succesfuldt

Modul 4:

Ledelsesparadokser der skal løses

Indhold og udbytte her

Live konsultation den 15. november

Du kan deltage i livekonsultation, hvor deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål og lære af hinanden. Varighed 2 timer.

Uddannelsesdiplom

Du modtager et diplom efter endt uddannelse. I hvert modul gennemgår du en multiple choice test, samt kommer til at arbejde med de værktøjer, der indgår i modulet i praksis. Testen og dit arbejde med værktøjerne i din dagligdag er fundamentet for dit uddannelsesdiplom.

Pris

Kr. 3.995,00 + moms

Tilmeld dig her

hjemmearbejde og coronavirus -hjemmeskole

Det får du:

  • Online møder, der optages og lægges i et medlemsforum, der gør, at du kan se eller gense hvert enkelt modul. Hvert modul er af 1 ½ times varighed.
  • Hvert modul og hvert møde er fortløbende bygger ovenpå hinanden. Du kommer til at gå tilbage til tidligere moduller efterhånden som din viden og værktøjer kobles sammen på nye banebrydende måder.
  • Konkrete værktøjer i hvert modul, du kan bruge igen og igen
  • Du får en uddannelse, der tager hensyn til forskellige læringsstile. Du vil kunne høre eller genhøre, hvert modul. Du kan læse dit modul on-line eller printe undervisningsmaterialet ud eller downloade en pdf. Hvert modul har en kort introduktionsvideo.
  • Konkrete ledelsesmetoder, der giver dig nye rammer og strukturer til at forstå din og andres reaktioner, og dermed engagement og resultatskabelse.
  • Konkrete opgaver og refleksionsøvelser der gør at du kommer til at arbejde med ugens tema og dermed får integreret det lærte i din praksis.
  • En stor gennemtestet værktøjskasse med flere værktøjer og metoder, der styrker din ledelse og dit fundament

 

Du tilmelder dig her:

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360