Hvorfor er rammerne for familiepolitik så vigtige?

Familierne er et aktivt for Danmark, derfor er det vigtigt, at vi har et højt ambitionsniveau på familiepolitikens vegne. Familiepolitik har til formål, dels at sikre en høj beskæftigelse gennem hele livet, dels at sikre det gode børneliv. Derfor er rammerne for familiepolitik så essentielle at diskutere.  Med en effektfuld familiepolitik styrker og understøtter vi et velfærdssamfund, der er bæredygtigt. 

De kommende generationer vil opleve forandringer, der er voldsommere end nogensinde tidligere. Der er gennemgribende teknologiske, økonomiske, sociale og klimatiske omveltninger og det har betydning for måden vi organiserer beskæftigelse og arbejdsmarked på. Det betyder, at rammerne for familiepolitik skal følge med den føromtalte udvikling. 

 

Fremtidens beskæftigelse og familiepolitik

Vi ser et øget behov for arbejdskraft. Store generationer forlader arbejdsmarkedet, mens små årgange træder ind. Mange flere skal i beskæftigelse –  kvinder, mænd, ældre og unge – og det kræver større rummelighed. Det er en væsentlig drivkraft bag en bæredygtig beskæftigelsespolitik. Dette ville betyde, at det danske arbejdsmarked kan rumme en langt større fleksibilitet for at imødekomme behovet for ændrede arbejdsvilkår i forskellige livsfaser. For at læse mere om fremtidens arbejdsmarked klik her

Job og familie uden stress

Hos CBAF vil vi have en familiepolitik, som giver forældre mulighed for at være sammen med deres børn. Vi vil have en familiepolitik, der gør det nemmere at have et job og små børn, uden at gå ned med stress. Læs mere om indre balance her

Hvis vi vil bevare vores velfærdssamfund er det essentielt at stressraterne bliver nedbragte. Ikke kun for arbejdsgiver og modtagere, men også for børnenes udviklings skyld er det vigtigt. Det er essentielt, at de kommende generationer bliver ”hele” mennesker med demokratisk forståelse og sociale kompetencer. Og her spiller familien en nøglerolle. Forældre som har tid og overskud til at være der for deres børn og skabe det livsvigtige nærvær, giver mere afbalancerede børn. En moderne familiepolitik er derfor en hjørnesten i fremtidens velfærdsstat. Familiepolitik kan ikke stå alene. Familiepolitik skal integreres med social- og arbejdsmarked- og  ligestillingspolitik.  

 

Social ansvarlighed

Med den omfattende klimakrise er det evident, at forretningsmiljøet bliver mindre og mindre overbærende over for firmaers klimaaftryk og vi ser et øget fokus på etisk forretningsførelse. I Danmark er det derforuden således, at de 1100 største virksomheder skal berette om deres arbejde med sociale ansvarlighed. Ligesom på klima området, ses der et større og større pres på virksomheder fra interessenter og fra det øvrige samfund, for at øge indsatsen for at forbedre den tredobbelte bundlinje: People, planet og profit. 

Den seneste udvikling indenfor-CSR begrebet rækker ind i organisationen, og fordrer en forståelse af ansvarlighed, som en ledelsesopgave af arbejdsmiljø og personlig balance rettet mod organisationens medarbejdere. Læs mere om, hvordan I kan arbejde med ansvarlig ledelse her.

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360