Hvorfor er rammerne for familiepolitik så vigtige?

Familierne er et aktivt for Danmark, derfor er det vigtigt, at vi har et højt ambitionsniveau på familiepolitikens vegne. Familiepolitik har til formål, dels at sikre en høj beskæftigelse gennem hele livet, dels at sikre det gode børneliv. Derfor er rammerne for familiepolitik så essentielle at diskutere.  Med en effektfuld familiepolitik styrker og understøtter vi et velfærdssamfund, der er bæredygtigt. 

De kommende generationer vil opleve forandringer, der er voldsommere end nogensinde tidligere. Der er gennemgribende teknologiske, økonomiske, sociale og klimatiske omveltninger og det har betydning for måden vi organiserer beskæftigelse og arbejdsmarked på. Det betyder, at rammerne for familiepolitik skal følge med den føromtalte udvikling. 

 

Fremtidens beskæftigelse og familiepolitik

Vi ser et øget behov for arbejdskraft. Store generationer forlader arbejdsmarkedet, mens små årgange træder ind. Mange flere skal i beskæftigelse –  kvinder, mænd, ældre og unge – og det kræver større rummelighed. Det er en væsentlig drivkraft bag en bæredygtig beskæftigelsespolitik. Dette ville betyde, at det danske arbejdsmarked kan rumme en langt større fleksibilitet for at imødekomme behovet for ændrede arbejdsvilkår i forskellige livsfaser. For at læse mere om fremtidens arbejdsmarked klik her

Job og familie uden stress

Hos CBAF vil vi have en familiepolitik, som giver forældre mulighed for at være sammen med deres børn. Vi vil have en familiepolitik, der gør det nemmere at have et job og små børn, uden at gå ned med stress. Læs mere om indre balance her

Hvis vi vil bevare vores velfærdssamfund er det essentielt at stressraterne bliver nedbragte. Ikke kun for arbejdsgiver og modtagere, men også for børnenes udviklings skyld er det vigtigt. Det er essentielt, at de kommende generationer bliver ”hele” mennesker med demokratisk forståelse og sociale kompetencer. Og her spiller familien en nøglerolle. Forældre som har tid og overskud til at være der for deres børn og skabe det livsvigtige nærvær, giver mere afbalancerede børn. En moderne familiepolitik er derfor en hjørnesten i fremtidens velfærdsstat. Familiepolitik kan ikke stå alene. Familiepolitik skal integreres med social- og arbejdsmarked- og  ligestillingspolitik.  

 

Social ansvarlighed

Med den omfattende klimakrise er det evident, at forretningsmiljøet bliver mindre og mindre overbærende over for firmaers klimaaftryk og vi ser et øget fokus på etisk forretningsførelse. I Danmark er det derforuden således, at de 1100 største virksomheder skal berette om deres arbejde med sociale ansvarlighed. Ligesom på klima området, ses der et større og større pres på virksomheder fra interessenter og fra det øvrige samfund, for at øge indsatsen for at forbedre den tredobbelte bundlinje: People, planet og profit. 

Den seneste udvikling indenfor-CSR begrebet rækker ind i organisationen, og fordrer en forståelse af ansvarlighed, som en ledelsesopgave af arbejdsmiljø og personlig balance rettet mod organisationens medarbejdere. Læs mere om, hvordan I kan arbejde med ansvarlig ledelse her.

Hvem vil du være som leder?

Hvornår har du sidst set på dig selv som leder - er dit fundament og din succes afspejlet i det, du står for som leder? 

Det er med disse briller på, vi tilbyder dig denne intensive lederuddannelse “Balanceret Lederskab”. En Lederuddannelsen som tager udgangspunkt i dig som person og den arbejdssituation, du står i. Du bruger det lærte i dagligdagen, så du skaber resultater med det samme. 

Målgruppe

Balanceret Lederskab er målrettet ledere, der vil styrke deres fundament og ledelse. Det er ledere, der ved, at de skal lede gennem andre mennesker for at få den succes, de gerne vil have. Det er ledere, der anerkender, at de selv er det vigtigste ”redskab” for at få succes som leder, og dermed er deres eget fundament, balance og viden nøglen til succes.

Klar, start, parat

Vi går i gang  torsdag den 5. november, 2021. Vi er online 5 gange. Vi kører i stilling en uge før opstart, hvor du vil få yderligere information.

4  November

Balanceret lederskab

Modul 1:

Fokus på dit lederskab

Indhold og udbytte her

11 november

Den systemiske metode

Modul 2:

Metoder og værktøjer

Indhold og udbytte her

17 november

Den indre arbejdslivsbalance

Modul 3:

Engagement og performance

Indhold og udbytte her

24 november

Balanceret Ledelse naviger succesfuldt

Modul 4:

Ledelsesparadokser der skal løses

Indhold og udbytte her

Live konsultation den 15. november

Du kan deltage i livekonsultation, hvor deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål og lære af hinanden. Varighed 2 timer.

Uddannelsesdiplom

Du modtager et diplom efter endt uddannelse. I hvert modul gennemgår du en multiple choice test, samt kommer til at arbejde med de værktøjer, der indgår i modulet i praksis. Testen og dit arbejde med værktøjerne i din dagligdag er fundamentet for dit uddannelsesdiplom.

Pris

Kr. 3.995,00 + moms

Tilmeld dig her

hjemmearbejde og coronavirus -hjemmeskole

Det får du:

  • Online møder, der optages og lægges i et medlemsforum, der gør, at du kan se eller gense hvert enkelt modul. Hvert modul er af 1 ½ times varighed.
  • Hvert modul og hvert møde er fortløbende bygger ovenpå hinanden. Du kommer til at gå tilbage til tidligere moduller efterhånden som din viden og værktøjer kobles sammen på nye banebrydende måder.
  • Konkrete værktøjer i hvert modul, du kan bruge igen og igen
  • Du får en uddannelse, der tager hensyn til forskellige læringsstile. Du vil kunne høre eller genhøre, hvert modul. Du kan læse dit modul on-line eller printe undervisningsmaterialet ud eller downloade en pdf. Hvert modul har en kort introduktionsvideo.
  • Konkrete ledelsesmetoder, der giver dig nye rammer og strukturer til at forstå din og andres reaktioner, og dermed engagement og resultatskabelse.
  • Konkrete opgaver og refleksionsøvelser der gør at du kommer til at arbejde med ugens tema og dermed får integreret det lærte i din praksis.
  • En stor gennemtestet værktøjskasse med flere værktøjer og metoder, der styrker din ledelse og dit fundament

 

Du tilmelder dig her:

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360