På arbejdspladsen – og i livet generelt –  oplever vi hele tiden hændelser, der påvirker vores indre balance. Det kan være tingene ikke sker som planlagt, at vi oplever uretfærdigheder, urimeligt korte deadlines, uhensigtsmæssige kommentarer, at blive ignoreret, uindfriede drømme og meget mere.

På arbejdsmarkedet går udviklingen i dag så hurtigt, at mange oplever et ekstra stort pres. Grunden, vi står på, er mindre sikker. Når vi mister den indre balance over længere tid, er der risiko for, at vi udvikler stress eller andre mentale lidelser. Og det bremser flow, samarbejde, kreativitet og produktivitet.

Tjek vores spritnye uddannelse: Balanceret ledelse 

Eller kontakt os for at høre mere: 

40 14 73 60  –  INFO@CBAF.DK

 

Hvilke signaler?

At være bevidst om, hvad der påvirker den indre balance, er et ekstremt værdifuldt værktøj. Lige fra kulturen på arbejdspladsen til de signaler du udsender som leder. Det gør dig i stand til at skabe rammer, der fremmer trivsel og produktivitet hos dine medarbejdere.

Hos CBAF tilbyder vi kurser, der giver dig konkrete værktøjer til at læse ”mellem linjerne” – lærer at tolke og forstå, både hvordan dine handlinger påvirker dine medarbejdere, men også hvordan medarbejderne påvirker hinanden.

Håndter usikkerheder

Ved at styrke din indre balance bliver du i stand til at håndtere de mange krav, forandringer og usikkerheder, som møder dig som leder. Og som kun vil blive flere i fremtiden. Som McKinsey konkluderer i McKinsey Quarterly:

 

“Medarbejdernes indre arbejdslivsbalance skal have topledernes førsteprioritet sammen med udviklingen af en “killer-strategy”

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360