Begrebet work life balance opstod i England og USA i begyndelsen af 1980erne som en reaktion på, at flere og flere favoriserede arbejdslivet på bekostning af familie, venner og socialt liv.  Men allerede et tiår inden var kvinderne rykket ud på arbejdsmarkedet og havde sat et helt nyt fokus på balancen mellem arbejde og familie.  

IBM og HP gik forrest

Fra begyndelsen var tanken bag work life balance, at mennesker i balance er mere produktive, positive, kreative, har færre sygedage. De er en bedre arbejdskraft for virksomheden. Tjek vores nye kursus: Indre balance – fremtidens ledelse
I slutningen af 80erne gik store banebrydende virksomheder – deriblandt IBM, HP og Deloitte & Touche – forrest med  tiltag, der skulle sikre en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv.  I løbet af 90erne fulgte flere progressive virksomheder trop, ikke mindst for at tiltrække den mest eftertragtede arbejdskraft.  Work life balance var mange steder blevet en integreret del af virksomhedspolitikken. Hvor det tidligere var målrettet kvinder med børn – blev det efterhånden et emne for alle på arbejdsmarkedet, også enlige uden børn. LÆS MERE om familiepolitik her.
I løbet af 90erne drejer debatten sig mod stress. Det var i høj grad de såkaldte Generation X’ere, som drev udviklingen. De ville både have tid til karriere og børn, hvilket var i modsætning til forældregenerationen, som i kørte mere efter de gamle normer med krav om opofrelse og fysisk tilstedeværelse på jobbet.

tilbage med fornyet styrke

Baby-boomerne sad stadig på chefstillingerne mange steder. Det gjorde det sværere at ændre kulturen. Men omkring år 2000 fik debatten om work life balance nyt liv. I England fik regereingen lavet en stor og landsdækkende undersøgelse om work life balance. Den slog fast, at ufleksible og lange arbejdstider bidrager til dårligt helbred, familieliv og produktivitet. En kampagne blev sat i gang for ændre holdningen på arbejdspladserne. Det spredte sig til andre lande og work life balance kom igen på dagsordenen. Denne gang i højere grad bakket op af erhvervslivet. Det betød, at en række gode businesscases blev opsamlet.

LÆS MERE: work life balance for dig som leder 

Medarbejdere som “hele” mennesker

I år 2000 udgav Harvard Business Review en grundig bog om Work life balance. Man fulgte en ny generation af topledere, der skabte resultater gennem en innovativ tilgang til det at arbejde. De så deres medarbejdere som ”hele” mennesker med prioriteringer i både arbejds- og privatlivet. Det var nødvendigt med en god work life balance. 

I 2005 kom balancen mellem arbejdsliv og familieliv for alvor på dagsordenen herhjemme. Først på året kom CBAF med rapporten Balance mellem arbejdsliv og familieliv og vores dertilhørende anbefalinger. I december blev Familie- og Arbejdslivskommissionen nedsat. Året efter arrangerede vi den første nationale fokusuge for work life balance, og vi uddelte prisen for årets familievenlige virksomhed og familievenlige chef. I dag taler vi om work life balance 2.0.

LÆS MERE: Familievenlig arbejdsplads, familievenlig chef

Hvem vil du være som leder?

Hvornår har du sidst set på dig selv som leder - er dit fundament og din succes afspejlet i det, du står for som leder? 

Det er med disse briller på, vi tilbyder dig denne intensive lederuddannelse “Balanceret Lederskab”. En Lederuddannelsen som tager udgangspunkt i dig som person og den arbejdssituation, du står i. Du bruger det lærte i dagligdagen, så du skaber resultater med det samme. 

Målgruppe

Balanceret Lederskab er målrettet ledere, der vil styrke deres fundament og ledelse. Det er ledere, der ved, at de skal lede gennem andre mennesker for at få den succes, de gerne vil have. Det er ledere, der anerkender, at de selv er det vigtigste ”redskab” for at få succes som leder, og dermed er deres eget fundament, balance og viden nøglen til succes.

Klar, start, parat

Vi går i gang  torsdag den 5. november, 2021. Vi er online 5 gange. Vi kører i stilling en uge før opstart, hvor du vil få yderligere information.

4  November

Balanceret lederskab

Modul 1:

Fokus på dit lederskab

Indhold og udbytte her

11 november

Den systemiske metode

Modul 2:

Metoder og værktøjer

Indhold og udbytte her

17 november

Den indre arbejdslivsbalance

Modul 3:

Engagement og performance

Indhold og udbytte her

24 november

Balanceret Ledelse naviger succesfuldt

Modul 4:

Ledelsesparadokser der skal løses

Indhold og udbytte her

Live konsultation den 15. november

Du kan deltage i livekonsultation, hvor deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål og lære af hinanden. Varighed 2 timer.

Uddannelsesdiplom

Du modtager et diplom efter endt uddannelse. I hvert modul gennemgår du en multiple choice test, samt kommer til at arbejde med de værktøjer, der indgår i modulet i praksis. Testen og dit arbejde med værktøjerne i din dagligdag er fundamentet for dit uddannelsesdiplom.

Pris

Kr. 3.995,00 + moms

Tilmeld dig her

hjemmearbejde og coronavirus -hjemmeskole

Det får du:

  • Online møder, der optages og lægges i et medlemsforum, der gør, at du kan se eller gense hvert enkelt modul. Hvert modul er af 1 ½ times varighed.
  • Hvert modul og hvert møde er fortløbende bygger ovenpå hinanden. Du kommer til at gå tilbage til tidligere moduller efterhånden som din viden og værktøjer kobles sammen på nye banebrydende måder.
  • Konkrete værktøjer i hvert modul, du kan bruge igen og igen
  • Du får en uddannelse, der tager hensyn til forskellige læringsstile. Du vil kunne høre eller genhøre, hvert modul. Du kan læse dit modul on-line eller printe undervisningsmaterialet ud eller downloade en pdf. Hvert modul har en kort introduktionsvideo.
  • Konkrete ledelsesmetoder, der giver dig nye rammer og strukturer til at forstå din og andres reaktioner, og dermed engagement og resultatskabelse.
  • Konkrete opgaver og refleksionsøvelser der gør at du kommer til at arbejde med ugens tema og dermed får integreret det lærte i din praksis.
  • En stor gennemtestet værktøjskasse med flere værktøjer og metoder, der styrker din ledelse og dit fundament

 

Du tilmelder dig her:

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360