Begrebet work life balance opstod i England og USA i begyndelsen af 1980erne som en reaktion på, at flere og flere favoriserede arbejdslivet på bekostning af familie, venner og socialt liv.  Men allerede et tiår inden var kvinderne rykket ud på arbejdsmarkedet og havde sat et helt nyt fokus på balancen mellem arbejde og familie.  

IBM og HP gik forrest

Fra begyndelsen var tanken bag work life balance, at mennesker i balance er mere produktive, positive, kreative, har færre sygedage. De er en bedre arbejdskraft for virksomheden. Tjek vores nye kursus: Indre balance – fremtidens ledelse
I slutningen af 80erne gik store banebrydende virksomheder – deriblandt IBM, HP og Deloitte & Touche – forrest med  tiltag, der skulle sikre en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv.  I løbet af 90erne fulgte flere progressive virksomheder trop, ikke mindst for at tiltrække den mest eftertragtede arbejdskraft.  Work life balance var mange steder blevet en integreret del af virksomhedspolitikken. Hvor det tidligere var målrettet kvinder med børn – blev det efterhånden et emne for alle på arbejdsmarkedet, også enlige uden børn. LÆS MERE om familiepolitik her.
I løbet af 90erne drejer debatten sig mod stress. Det var i høj grad de såkaldte Generation X’ere, som drev udviklingen. De ville både have tid til karriere og børn, hvilket var i modsætning til forældregenerationen, som i kørte mere efter de gamle normer med krav om opofrelse og fysisk tilstedeværelse på jobbet.

tilbage med fornyet styrke

Baby-boomerne sad stadig på chefstillingerne mange steder. Det gjorde det sværere at ændre kulturen. Men omkring år 2000 fik debatten om work life balance nyt liv. I England fik regereingen lavet en stor og landsdækkende undersøgelse om work life balance. Den slog fast, at ufleksible og lange arbejdstider bidrager til dårligt helbred, familieliv og produktivitet. En kampagne blev sat i gang for ændre holdningen på arbejdspladserne. Det spredte sig til andre lande og work life balance kom igen på dagsordenen. Denne gang i højere grad bakket op af erhvervslivet. Det betød, at en række gode businesscases blev opsamlet.

LÆS MERE: work life balance for dig som leder 

Medarbejdere som “hele” mennesker

I år 2000 udgav Harvard Business Review en grundig bog om Work life balance. Man fulgte en ny generation af topledere, der skabte resultater gennem en innovativ tilgang til det at arbejde. De så deres medarbejdere som ”hele” mennesker med prioriteringer i både arbejds- og privatlivet. Det var nødvendigt med en god work life balance. 

I 2005 kom balancen mellem arbejdsliv og familieliv for alvor på dagsordenen herhjemme. Først på året kom CBAF med rapporten Balance mellem arbejdsliv og familieliv og vores dertilhørende anbefalinger. I december blev Familie- og Arbejdslivskommissionen nedsat. Året efter arrangerede vi den første nationale fokusuge for work life balance, og vi uddelte prisen for årets familievenlige virksomhed og familievenlige chef. I dag taler vi om work life balance 2.0.

LÆS MERE: Familievenlig arbejdsplads, familievenlig chef