Work life balance

Vi bruger en rigtig stor del af vores vågne timer på arbejdspladsen, og for de fleste er arbejdet en vigtig del af selvforståelsen. Hvis vi vil undgå at brænde ud, men tværtimod øge arbejdsglæde og livskvalitet generelt, så er det vigtigt, at vi får skabt en god balance mellem vores arbejde og privatliv. På engelsk kalder vi den balance for work life balance, mens vi hos CBAF også bruger den danske betegnelse balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Klar business case

At have en sund balance mellem arbejde og fritid øger livsglæden. Business cases har samtidig vist, at en god balance mellem arbejdsliv og familieliv har en række positive konsekvenser så som øget livskvalitet, nedsat sygefravær, forbedret moral og teamånd, commitment og produktivitet. Regnestykket ender således med at se fornuftig ud for virksomhedens øjne så vel som for medarbejderne. 

 Tjek også vores nye kursus: Indre balance – fremtidens ledelse

Langt mere holistisk

I dag taler vi om work life balance 2.0. Digitaliseringen har fjernet mange af de barrierer, der tidligere skabte en naturlig adskillelse mellem arbejde og familieliv. Defor har det været nødvendigt at videreudvikle work life balance.

Work life balance 2.0 handler ikke kun om ydre forhold som fleksibel arbejdstid og servicetilbud. Det handler ligeså meget om den indre balance. Ved at være et ”helt” menneske med en god indre balance mellem arbejde og familieliv, kan du prioritere og tage de nødvendige valg i din tilværelse.

Får at opnå en god work life balance 2.0, skal du derfor inddrage alt fra søvn og motion henover familiære relationer og aktuelle livsfaser og til arbejdet. Alt sammen tæller med i ligningen om den rette balance.

Vi tilbyder blandt andet e-bogen: Sådan får du balance tilbage i dit liv – 6 værktøjer på 6 uger . Med temaer som værdier, energi og prioriteringer giver bogen dig effektive værktøjer til hurtigt at genvinde balancen i din hverdag.

Work life balance 2.0 skal Gennemsyre hele organisationen

Work life balance er i dag en selvstændig ledelsesdisciplin, og rigtig mange virksomheder og regeringer arbejder bevidst med at sikre medarbejdere og borgere mulighed for en god balance mellem arbejde og familieliv.

Ledere og HR-chefer med ansvar for at lede medarbejderne gennem svære omstillingsprocesser er nødt til at tænke balance ind i hele ledelsesmanualen. De er nødt til i bredeste forstand at sætte fokus på de udfordringer, der er mellem work og life – og så balancen mellem dem.

Se vores nye kursus: Indre balance – fremtidens ledelse

Der er med andre ord grund til at spørge sig selv: har jeg tid til det, jeg gerne vil have tid til? Stresser jeg med at få hverdagen til at hænge sammen? Bidrager mit arbejdsliv med inspiration og energi til mit familieliv og omvendt?

Hvem vil du være som leder?

Hvornår har du sidst set på dig selv som leder - er dit fundament og din succes afspejlet i det, du står for som leder? 

Det er med disse briller på, vi tilbyder dig denne intensive lederuddannelse “Balanceret Lederskab”. En Lederuddannelsen som tager udgangspunkt i dig som person og den arbejdssituation, du står i. Du bruger det lærte i dagligdagen, så du skaber resultater med det samme. 

Målgruppe

Balanceret Lederskab er målrettet ledere, der vil styrke deres fundament og ledelse. Det er ledere, der ved, at de skal lede gennem andre mennesker for at få den succes, de gerne vil have. Det er ledere, der anerkender, at de selv er det vigtigste ”redskab” for at få succes som leder, og dermed er deres eget fundament, balance og viden nøglen til succes.

Klar, start, parat

Vi går i gang  torsdag den 5. november, 2021. Vi er online 5 gange. Vi kører i stilling en uge før opstart, hvor du vil få yderligere information.

4  November

Balanceret lederskab

Modul 1:

Fokus på dit lederskab

Indhold og udbytte her

11 november

Den systemiske metode

Modul 2:

Metoder og værktøjer

Indhold og udbytte her

17 november

Den indre arbejdslivsbalance

Modul 3:

Engagement og performance

Indhold og udbytte her

24 november

Balanceret Ledelse naviger succesfuldt

Modul 4:

Ledelsesparadokser der skal løses

Indhold og udbytte her

Live konsultation den 15. november

Du kan deltage i livekonsultation, hvor deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål og lære af hinanden. Varighed 2 timer.

Uddannelsesdiplom

Du modtager et diplom efter endt uddannelse. I hvert modul gennemgår du en multiple choice test, samt kommer til at arbejde med de værktøjer, der indgår i modulet i praksis. Testen og dit arbejde med værktøjerne i din dagligdag er fundamentet for dit uddannelsesdiplom.

Pris

Kr. 3.995,00 + moms

Tilmeld dig her

hjemmearbejde og coronavirus -hjemmeskole

Det får du:

  • Online møder, der optages og lægges i et medlemsforum, der gør, at du kan se eller gense hvert enkelt modul. Hvert modul er af 1 ½ times varighed.
  • Hvert modul og hvert møde er fortløbende bygger ovenpå hinanden. Du kommer til at gå tilbage til tidligere moduller efterhånden som din viden og værktøjer kobles sammen på nye banebrydende måder.
  • Konkrete værktøjer i hvert modul, du kan bruge igen og igen
  • Du får en uddannelse, der tager hensyn til forskellige læringsstile. Du vil kunne høre eller genhøre, hvert modul. Du kan læse dit modul on-line eller printe undervisningsmaterialet ud eller downloade en pdf. Hvert modul har en kort introduktionsvideo.
  • Konkrete ledelsesmetoder, der giver dig nye rammer og strukturer til at forstå din og andres reaktioner, og dermed engagement og resultatskabelse.
  • Konkrete opgaver og refleksionsøvelser der gør at du kommer til at arbejde med ugens tema og dermed får integreret det lærte i din praksis.
  • En stor gennemtestet værktøjskasse med flere værktøjer og metoder, der styrker din ledelse og dit fundament

 

Du tilmelder dig her:

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360