Når vi eksempelvis har talt gode vilkår for småbørnsforældre ude på arbejdspladserne, så har vi ofte hørt ordet: interessekonflikt. Virksomhederne taber jo produktivitet ved at tilbyde længere barsel, flextid og så videre. Men det er en skrøne. Talrige business cases understreger den klare forretningsmæssige interesse i at indføre familievenlige politikker.

Nye talenter og trivsel 

De gode business cases understreger især to vigtige ting ved en familievenlig politik. 

Tiltrækning af arbejdskraft: De yngre generationer er ikke interesserede i at ofre alt for jobbet. De vil også have mulighed for at prioritere familien, og det er virksomhederne nødt til at imødekomme med blandt andet fleksible arbejdstider, gode barselsforhold og ved generelt at understøtte en kultur, så det er ok at gå tidligere en dag for at hente barnet. Kun på den måde kan de tiltrække den mest kvalificerede arbejdskraft og de største talenter. 

Trivsel på jobbet: Flere og flere undersøgelser viser en tæt sammenhæng mellem tilfredshed på jobbet og effektivitet og produktivitet. Tilfredse medarbejdere er simpelthen mere engagerede og kreative og dermed produktive. Så hvordan får vi endnu flere virksomheder med? Hvordan kan vi i fællesskab skabe en kultur, der øger tilfredsheden blandt medarbejderne og mindsker stress? 

Brug for kulturændring

Familiepolitik er faktisk én af de vigtigste personalepolitikker, der tilgodeser både livet uden for arbejdspladsen og forpligtelserne på jobbet. Det er der heldigvis flere og flere virksomheder, som indser, men endnu flere skal med.

Der er brug for en kulturændring mange steder. Vi oplever eksempelvis stadig mange steder et skisma mellem virksomhedens officielle politik og så den oplevede virkelighed ude i afdelingerne. Det er velkendt, at især mænd muligvis har ret til barslen, men har svært ved at tage den af hensyn til de kulturelle normer, som hersker i afdelingerne. Det er simpelthen ugleset, at tage for lang barsel. Er han måske ikke firmaets mand?

3 store udfordringer

I dag ser vi især tre store udfordringer:

Globalisering: 

Øget sygefravær: Flere og flere danskere er tvunget til at sygemelde sig på grund af stress. De mange sygemeldinger er en stor byrde for samfundet, men koster også virksomhederne masser af penge i tabt viden og arbejdskraft.

Mangel på arbejdskraft: 

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360