Vi er glade for at bo i Danmark. Vi er glade for vores høje levestandard, niveau af tillid og for vores velfærdssamfund, der sikrer os en vis form for tryghed gennem hele livet. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Hver ny generation er nødt til udvikle vores samfund for at bevare det, vi har skabt. De er nødt til at  tænke nyt, være innovative, udvise engagement og udsyn. Og det bliver kun endnu vigtigere i fremtiden.

Voldsomme forandringer

De kommende generationer vi opleve forandringer, der er voldsommere end nogensinde tidligere. Det er teknologiske, økonomiske, sociale og klimatiske og meget mere. Derfor er det ikke nok at fokusere på faglig viden, uddannelse og forskning – hvilket vi er gode til –  vi er nødt til at tænke meget bredere. Hvis vi vil bevare vores velfærdssamfund, er det essentielt, at de kommende generationer bliver ”hele” mennesker med demokratisk forståelse og sociale kompetencer. Og her spiller familien en nøglerolle.

Forældre som har tid og overskud til at være der for deres børn og skabe det livsvigtige nærvær, giver mere afbalancerede børn. En moderne familiepolitik er derfor en hjørnesten i fremtidens velfærdsstat.

Job og familie uden stress

Hos CBAF vil vi have en familiepolitik, som giver forældre mulighed for at være sammen med deres børn. Vi vil have en familiepolitik, der gør det nemmere at have et job og små børn uden at gå ned med stress. Familiepolitik kan ikke stå alene. Familiepolitik skal integreres med social- og arbejdsmarked- og  ligestillingspolitik.

Samtidig ser vi et øget behov for arbejdskraft. Store generationer forlader arbejdsmarkedet, mens små årgange træder ind. Mange flere skal i beskæftigelse –  kvinder, mænd, ældre og unge – og det kræver større rummelighed. Det er en væsentlig drivkræft bag en bæredygtig beskæftigelsespolitik.

Meget længere fremme i udlandet

I England er politikkerne meget længere fremme, når det handler om at skabe gode rammer for det gode arbejdsliv. Tjek eksempelvis:

Hvis vi vil, kan vi nå ligeså langt i Danmark.

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

CBAF er en tænketank og kursusvirksomhed. Vores mål har siden 2004 været, at skabe en sundere balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. det gør vi ved at omsætte viden om arbejdsliv, familieliv og mental sundhed til brugbare og effektive redskaber for det moderne karrieremenneske. 

Kontakt os

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv
Amaliegade 28
1256 København K

CVR: 25258355

Mail: info@cbaf.dk
Tel: 40147360