Vi har bygget vores uddannelse i Balanceret ledelse op om 4 temaer, der sikrer dig dyb viden og de vigtigste  kompetencer

1. Balanceret lederskab:

– Fokus på dit lederskab, dit team og din forretning

Lederskab handler om værdier, om visioner og om evnen til at inspirere. Det er det lange sigte, hvor man stiller spørgsmålet: hvorfor er vi her? Og hvor skal vi hen? Det kræver, at man er i stand til at lede sig selv. I det første modul retter vi  opmærksomheden mod dig som leder. Vi ser på, hvordan du ved at opbygge et afbalanceret, indre fundament kan træde i karakter, vise vejen og dermed inspirere dine medarbejdere.  

Udbytte:

 • Bedre balance
 • At du styrker dit lederskab 
 • Styrket relationer til dine medarbejdere
 • At du bliver mere effektiv 
 • At du opnår bedre resultater

2. Den systemiske metode

– Vejen til en mental sund arbejdsplads, der performer

Du lærer at arbejde med relationer samt at skabe konstruktive processer, der understøtter følelser som begejstring, motivation og engagement. Hvilket igen fremmer samarbejde og performance.

Systemisk ledelse inddrager alt fra tidsforbrug, fysisk og psykisk helbred, forventninger, samarbejde, energi, værdier, prioriteringer mm.

Udbytte: 

 • Kan arbejde systemisk med at styrke engagement, samarbejde og balance
 • Kan spotte områder hvor du skal sætte ind overfor medarbejderne, så samarbejde, teamånd og fremdrift styrkes
 • Kan styrke relationer til dine medarbejdere
 • Kan bruge den systemiske tilgang og den viden du har fået om
 • Kan opnå bedre resultater

3. Den indre arbejdslivsbalance 

– Sådan skaber du engagement og high performance

Vi zoomer ind på, hvordan arbejdsrelaterede hændelser påvirker os alle følelsesmæssigt. Det kan være manglende feedback fra en leder, projekter, der pludselig og uden forklaring ændres mm. Negative følelser ødelægger – ofte helt ubevidst – vores flow og produktivitet. Både hos os som individer, men også som hel arbejdsplads. 

Udbytte:

 • Større fremdrift i opgaver og projekter
 • Øget motivation og engagement
 • Styrket samarbejde i dit team

4. Balanceret ledelse

– Naviger succesfuldt i de ledelsesmæssige paradokser

For at blive skarpere til at navigere i de mange dilemmaer og modsatrettede interesser, kræver det balanceret ledelse. Nu skal det handle om, hvordan du som leder tager bedre beslutninger i en kompleks dagligdag.

Udbytte: 

 • Du øger din bevidste beslutningstagen
 • Du styrker opnåelsen af dit mål, fordi at dine interessenter oplever en konstruktiv afvejning af dilemmaerne
 • Du booster din lederstil ved at benytte de forskellige beslutningstaktikker situationsbevidst
 • Du skaber bedre inspiration, motivation og engagement gennem balanceret beslutningstagen

“…“

- McKinsey Quarterly