Velkommen til kurset Balanceret lederskab

Måske oplever du også i de her år store forandringer i måden, du driver din forretning på.  Nye teknologier ændrer arbejdsgange, og øget global konkurrence presser os til at levere hurtigere og konstant nytænke vores måde at gøre tingene på. Du skal ofte træffe beslutninger under komplekse og  paradoksale omstændigheder.

Eller måske har du bare en generel interesse for ledelse. Hvordan du bliver en god leder, der inspirerer og motiverer dine medarbejdere?

Under alle omstændigheder er der mere end nogensinde før brug for ledere i balance – både med sig selv og sine omgivelser.

I dette kursus får du en grundlæggende forståelse for, hvordan du finder din egen balance. Hvad er dine værdier? Dine prioriteter? Dit fundament? Og du får en dyb indsigt i, hvordan du påvirker dine medarbejdere gennem dine handlinger og din måde at kommunikere på.  Ifølge professor Børge Obel kan du ligefrem forbedre bundlinjen med 25%, hvis du som leder forstår at skabe engagement og motivation hos dine medarbejdere.

Opbygget i 5 moduler

E-kurset her består af 5 moduler:

  • Modul 1: Balanceret lederskab: Sådan skaber du engagement 
  • Modul 2: Systemisk ledelse: Vejen til en mental sund arbejdsplads 
  • Modul 3: Indre arbejdslivsbalance og mental sundhed: Sådan skaber du engagement 
  • Modul 4:  Balanceret ledelse: Naviger de ledelsesmæssige paradokser
  • Modul 5: Opgave og diplom

I det første modul er fokus på dig. Din ledelsesstil. Dine værdier og dine prioriteringer. Det er her, vi finder det grundlæggende fundament for dig som leder.

I det andet modul lærer du metoden: Det systemiske perspektiv. Frem for at se på problemer isoleret set, handler det systemiske perspektiv om at løfte blikket og se de mange faktorer, der spiller ind, når vi skal løse et større problem eller en konflikt.

I modul 3 går vi dybere ned i, hvad der rent faktisk sker, når vi kommunikerer med hinanden. Hvad sker der i hjernen? Og hvordan kan du gennem dine handlinger og måde at kommunikere på, skabe bedre samarbejde og engagement.

I modul 4 sætter vi det hele sammen, og omsætter din nye viden til praksis.

Vi slutter af med en opgave og et diplom.

Sådan bruger du siden

I venstre side finder du de forskellige moduler. Begynd ved at vælge Modul1: Balanceret lederskab.

Når du trykker på den lille pil til ventre for hver modul-overskrift, folder under-siderne sig ud. Når du har gennemgået Modul 1: Balanceret lederskab, skal du vælge undersiden: “Uden balance og fundament kæntrer du”.

 

I bunden af hver side er der to knapper. Når du trykker  “næste side” kommer du videre i kurset. Men inden du trykker videre til næste side, har du mulighed for at trykke på knappen “Færdig”. Så kommer der til at stå et grønt flueben til højre for hver færdiggjort underside. På den måde kan du hele tiden holde styr på, hvor langt du er.

Hvert modul slutter af med en multiple choice-test, så du er sikker på, at du har fået det hele med.

Ordbog 

Nederst finder du desuden en ordbog med forklaringer på modulets vigtigste begreber.

 

Løbende sparring

Mellem hvert modul har du en session med din sparringspartner. Du aftaler selv med din sparringspartner, hvornår og  hvordan du ønsker at tilrettelægge forløbet.

 

Tilbage er der bare at sig: Velkommen til kurset. Jeg håber, du får et stort og varigt udbytte.

– Helle Rosdahl Lund, Januar, 2021