Balance

I dette kursus bruger vi ordet balance til at karakteriserer en tilstand, hvor vi som ledere formår at afstemme de mange forskellige elementer, der er vigtige i vores liv. Arbejde, familie, fritid. En god balance skaber et godt fundament.  Hvis der derimod er ubalance i vores liv, øger vi risikoen for at “kæntre”. Fokuserer vi udelukkende på arbejdet på bekostning af familien, eksempelvis, kan det hurtigere resultere i dårligt mentalt helbred – og hvis uforudsete hændelser sker, så er vi mere sårbare.

Balance i livet er ikke et “nice to have”, men nødvendigt for at sikre godt og langt arbejdsliv – hvor du samtidig skaber resultater.

At balancere

I forhold til balance henviser at balancere til de konkrete situationer, hvor vi forsøger at skabe balance i tingene. For at balancere er det nødvendigt at være bevidst om konsekvenserne af de mange valg, vi tager hver eneste dag. Eksempler på beslægtede begreber:

 

At udglatte Udglatte uenighed, udglatte forskelle, skabe bro mellem forskellige interessenter og interesseområder
At afbalancere At afbalancere forholdet mellem kontrol og tillid i en given situation
At opveje At opveje og prioritere mellem opgaver, udfordringer og dilemmaer ud fra kendte og ukendte fordele/ulemper og tage en beslutning
At tilpasse At være fleksibel i forhold til tid/opgaver/vigtighed/ prioritering – tilpasse i forhold til behov, medarbejdernes livsfaser, behov i ledergruppen

 

Secure base

En secure base er en person, et sted, et mål eller et objekt, som giver os en følelse af beskyttelse, sikkerhed og omsorg. Og som tilbyder en kilde af inspiration og energi til at udforske, tage risiko og søge udfordringer.

Oftest er det en person, som du er fortrolig med og kan udveksle drømme og udfordringer med. Hvis en leder skal være en sikker base for sine medarbejdere – og dermed bedrive det, som Kohlrieser kalder secure based leadership – er derfor altafgørende, at han eller hun skaber tillid på arbejdspladsen og kan skabe stærke relationer til sine medarbejdere. Og det gælder til alle typer af medarbejdere – også dem der personlighedsmæssigt er langt fra dig selv.

Samme principper gælder, når det handler om at inspirere og få medarbejderne til at committe sig til et mål. Kun gennem tillid og stærke relationer er det muligt at få “alle med på vognen” og levere high performance.Kohlriesers pointe er, at for at medarbejderne udvikler sig (dare), skal lederen udvise “omsorg” for sine medarbejdere (care). Care to dare. Trygheden gør os i stand til at udvikle os som mennesker.

Ligesom personer kan genstande også være en sikker base. Tennisspillere har deres specifikke “vinderketcher.” Det kan endda også blot være et symbol – et firmalogo, som signalerer at man ”hører til.” Det kan også være et land, en erfaring og meget andet som har det tilfælles, at det gør dig tryg og hjælper dig til at bedrive secure based leadership.

Figur: Eksempler på sikre baser

Mennesker Steder Oplevelser Erfaringer Mål Andet
MorFar

Søskende

Hustru

Lærer

Coach

Chef

Ven

Forfædre

LandHjem

Natur

Havet

Bjerge

Kontor

Et træ

BryllupSport BarndommenTeenageårene

Universitetet

Karriere

At blive en familie

At opnå et forretningsmålBlive forfremmet

Blive forældre

ReligionKæledyr

Symboler

Ritualer

Musik

Ideologi

 

Mental sundhed
Ifølge WHO er mental sundhed et udtryk for den enkeltes evne til at at håndtere dagligdagens udfordringer og stress på en frugtbar måde, samt at den enkelte kan arbejde produktivt, og være i stand til at yde et bidrag til fællesskabet.
Ifølge Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er der tale om positive psykologiske tilstande, når medarbejderne føler et engagement i arbejdspladsen og oplever en følelse af mening i arbejdet.
Indre Arbejdslivsbalance
Indre arbejdsliv handler om opfattelser – positive som negative – og nogle gange meget nuancerede opfattelser af ledere, organisationen, teamet, arbejdet og en selv. Teammedlemmers opfattelser kan blive selvforstærkende.
Den indre arbejdslivsbalance er hænger sammen med menneskelig værdighed og selvforståelse. Ud over at man bidrager til virksomhedens performance og bundlinje, har det enkelte menneske også en selvopfattelse af, hvem man er, og hvordan man skal behandles. 

Hjerneforskning

Paraplybetegnelse for en række videnskabelige discipliner, der studerer nervesystemets og hjernes fysiologiske, molekylelære, cellulære, strukturelle, funktionelle og evolutionelle processer og deres sammenhæng med tænkning, adfærd og sygdom.

Med andre ord, stort set alt det, der kan fortælle os noget om hvordan hjernen fungerer, og hvad det betyder for os.