3. Dine stærke sider: anvend dine styrker bevidst og boost dit team

Vi har alle nogle styrker, som vi bruger i mange forskellige situationer, og som vi er trygge ved. Det er godt. De giver os selvtillid. Men de kan også “overbruges”. Derfor er det vigtigt, at du afbalancerer den måde, du bruge dine styrker på. Her er en liste af styrker, som ofte kendetegner en god leder:

 • Selvkontrol
 • Vedholdenhed
 • Dristighed
 • Ærlighed
 • Resultatorienteret
 • Tillid
 • Pragmatisme
 • Beslutsomhed

Men styrker kan i travle og stressede situationer ende med at gøre mere skade end gavn. Når vi er presset reagerer amygdala. Den ser en trussel og sender dig i forsvarsmode og forhindrer dig i at få overblik over situationen og tænke klart. Den vil have dig til at gøre det, den ved, at du kan, det som du har gjort tusind gange. Det som sidder på rygraden, og som vi er trygge ved at bruge.

I de situationer tyer vi hurtigt til vores styrker. Men det er slet ikke sikkert, at det er det rigtige at gøre. Der er risiko for, at vi “overbruger” dem og i sådan en situation kan en styrke som vedholdenhed gå hen og blive til hensynsløshed.

I nedenstående figur kan du se nogle stærke sider, der kan få den modsatte effekt, når de bliver brugt for meget og for ubalanceret.  

Figur: Hvordan styrker kan misbruges

Styrke Styrke, der er overbrugt
Selvkontrol Rigiditet
Vedholdenhed Hensynsløshed
Ærlighed Grusomhed
Resultatorienteret Snæverhed
Tillid Arrogance
Pragmatisme Fantasiløs
Beslutsomhed Dogmatisme

Øvelse: reflektér over følgende:

 1. Lav en liste over dine styrker
 2. Hvilke af dine styrker fungerer godt for dig og er værdsat af andre?
 3. Har du oplevet en situation, hvor du har overbrugt én af dine styrker? Hvor det har skabt mere skade end gavn og ledt til det modsatte af det, du egentlig ville opnå?

Læring: Vær bevidst når du bruger dine styrker og skab den nødvendige balance. Det gør du blandt andet ved at bruge en modpol til din styrke.

Figur: Alle styrker har en modvægt

Styrke Positiv modsætning
Selvkontrol Spontanitet
Vedholdenhed Tålmodighed
Ærlighed Accept
Resultatorienteret Eftertænksomhed
Tillid Medfølelse
Pragmatisme Fantasifuldt
Beslutsomhed Fordomsfrihed – åbenmindet

Hvis du eksempelvis gerne vil være direkte i din feedback til en medarbejder, så overvej at balancere din ærlighed med omsorg. Og modsat. Hvis du gerne vil vise omsorg for dine medarbejdere og derfor undgår at konfrontere dem, når der er behov for det. Så er det med at bruge ærlighed. Ellers ender du med at gøre mere skade end gavn og hindre personlig udvikling.