Secure base

Samspillet mellem “tryghed” og “omsorg” er særligt relevant i en arbejdsmæssig situation. Vi hørte tidligere om George Kohlrieser, der var i stand til at løse en gidselsituation, fordi han var i trygge hænder hos sin chef. Trygheden udspringer af noget helt konkret. Kohlrieser kalder det for secure base – et udtryk for, at du ikke bare er til stede, men rent faktisk drager omsorg for din medarbejder og dermed booster engagement og performance. Hvis du som leder derimod presser dine medarbejdere (eller dig selv) for langt uden modvægt i form af tryghed eller omsorg, så kan det ende med usikkerhed, mistrivsel og i sidste ende stress. Resultaterne daler.


SECURE BASE

Udtrykket secure base – eller “sikker base” – har Kohlrieser lånt fra klatreverdenen. Her klatrer man ofte to og to, og mens den ene forcerer bjergvæggen, så står den anden – en såkaldt belayer – og holder styr på tovværket. Belayeren er dermed en sikker base. Uden belayeren som sikker base, ville den anden klatrer aldrig turde begiver sig ud i sådan en udfordring.


En sikker base er en person, et sted, et mål eller et objekt, som giver os en følelse af beskyttelse, sikkerhed og omsorg. Og som tilbyder en kilde af inspiration og energi til at udforske, tage risiko og søge udfordringer.

Oftest er det en person, som du er fortrolig med og kan udveksle drømme og udfordringer med. Hvis en leder skal være en sikker base for sine medarbejdere – og dermed bedrive det, som Kohlrieser kalder secure base leadership – er det derfor altafgørende, at han eller hun skaber tillid på arbejdspladsen og kan skabe stærke relationer til sine medarbejdere. Og det gælder til alle typer af medarbejdere – også dem der personlighedsmæssigt er langt fra dig selv.

Samme principper gælder, når det handler om at inspirere og få medarbejderne til at committe sig til et mål. Kun gennem tillid og stærke relationer er det muligt at få “alle med på vognen” og levere high performance. Kohlriesers pointe er, at for at medarbejderne udvikler sig (dare), skal lederen udvise “omsorg” for sine medarbejdere (care). Care to dare. Trygheden gør os i stand til at udvikle os som mennesker.

Ligesom personer kan genstande også være en sikker base. Tennisspillere har deres specifikke “vinderketcher.” Det kan endda også blot være et symbol – et firmalogo, som signalerer at man ”hører til.” Det kan også være et land, en erfaring og meget andet som har det tilfælles, at det gør dig tryg og hjælper dig til at bedrive secure base leadership.

 

Figur: Eksempler på sikre baser

 

Mennesker Steder Oplevelser Erfaringer Mål Andet
Mor

Far

Søskende

Hustru

Mand

Lærer

Coach

Chef

Ven

Forfædre

Land

Hjem

Natur

Havet

Bjerge

Kontor

Et træ

Bryllup

Sport

Barndommen

Teenageårene

Universitetet

Karriere

At blive en familie

At opnå et forretningsmål

Blive forfremmet

Blive forældre

Religion

Kæledyr

Symboler

Ritualer

Musik

Ideologi

Øvelse: Hvad er dine sikre baser?

Det er meget vigtigt, at du ved, hvad der gør dig tryg. At du har en sikker base til at give dig styrke. Og jo mere du er bevidst om, hvad der karakteriserer de personer eller genstande, der giver dig tryghed og et fundament for, at du kan udvikle dig, jo nemmere skaber du nye baser – nye relationer – som styrker dig.

Øvelse: Styrk dit eget fundament.

Reflektér over hvilke personer, steder, oplevelser etc. som har været en sikker base for dig og som har inspireret dig og givet dig mulighed for at udvikle dig. Notér i din notesbog: 

Mennesker
Steder
Oplevelser
Erfaringer
Mål
Andet

Find nye sikre baser:

  • Tag udgangspunkt i en af dine konkrete målsætninger. Måske har du som ambition at brænde igennem som foredragsholder. Find en person som ved, hvad der kræves for at nå målet, og som du respekterer.
  • Beskriv din situation for vedkommende. Dit mål. Hvad der motiverer dig. Din baggrund.  
  • Tag dialogen og hvis I kommer godt ud af det med hinanden, har du fået en sparringspartner, som kan udvikle sig til en sikker base.