Mind’s eye

Den del af hjernen som bestemmer, hvad vi ser og hvordan vi ser det, kaldes for mind’s eye – eller det 3. øje. Du kan sammenligne det med en lommelygte, når du går gennem en mørk skov. Det er kun muligt at lyse på nogle dele af skoven, andre forbliver mørke. Hvis vi for det meste lyser på det negative, så bliver vores samlede idé om verden også mere og mere farvet af det negative, og det bliver sværere for os at se de positive dele.

Når du som leder arbejder med secure base leadership, så bruger du den viden til bevidst at hjælpe dit team med at skifte perspektiv og udvikle sig.

Hjernen styrker det, den øver sig på

Hjernen er plastisk. Det betyder, at vi hele tiden danner nye “stier” i hjernen (neuroner). De stier vi bruger ofte – ud fra hvad vi gør, og hvordan vi tænker – bliver stærkere, hvorimod de stier vi ikke holder ved lige gror til.

Når dit mind’s eye i højere grad fokuserer på det positive, så vil du over tid faktisk ændre din hjernes strukturer. Det er en selvforstærkende effekt.

Figur: Mind’s eye

Refleksion: Når du skal til at igang med et nyt projekt, hvor positiv henholdsvis negativ er så din indgangsvinkel?

Refleksion: Hvor god er du til at fokusere på det positive?  På en scala fra 1 til 5, hvor 1 er er lig med aldrig og 5 er lig med altid, hvordan vurderer du så dig selv ud fra følgende statements:

  •      Jeg er god til at holde mit team fokuseret på målet – også når vi er under pres  
  •      Jeg fokuserer generelt mere på muligheder frem for problemer
  •      Jeg er god til også at finde og udtrykke det positive i svære situationer