Sådan bliver du en sikker base

For at skabe en sikker base er der 3 vigtige ingredienser:

  • En god relationen
  • Det rigtige mindset
  • Balanceret brug af dine kompetencer

1. En god relation: basen for din succes


Knyt relationer – trods forskelle

Det er essentiel at kunne skabe en relation til en person – også selv om du ikke bryder dig om vedkommende. 95% af alle gidselforhandlinger ender godt, fordi forhandleren formår at knytte et følelsesmæssigt bånd til gidseltageren. Til sammenligning er det under 30% af ledere, der lykkes med at skabe relationer til personer, der ikke minder om dem selv, eller som de ikke bryder sig om.  Det har store konsekvenser for virksomhedernes resultater.

– George Kohlrieser, psykologiprofessor på IMD og tidligere gidselforhandler


En tillidsfuld relation til medarbejderne afgør om medarbejderne føler, at de “hører” til og vil gå den ekstra meter for virksomheden. Men hvad er en god relation? Og hvordan skaber man den?

Hvis vi vender tilbage til den gidselsituation, som George Kohlrieser stod i for 40 år siden, så afhang succesen af, hvorvidt han lykkedes at skabe et følelsesmæssigt bånd, en relation, til gidseltageren. Det var en form for tillid mellem de to, selvom de blot havde kendt hinanden i meget kort tid. Uden den ville der ikke være nogen overgivelse.

At skabe bånd til mennesker

Relationen til dine medarbejdere afgør, om de er engagerede og skaber resultater. Essencen i at skabe en god relation er, at have empati med den anden. Man kan sige, at det handler om ens evne til at træde i den andens sted. Du bygger bånd, når du:

  • Viser empati
  • Er til stede
  • Respekterer faglighed
  • Møder andre mennesker fordomsfrit

Det er vigtigt at have et mål, men det kan ikke stå alene. Hvis medarbejderne ikke føler sig respekteret og anerkendt, så risikerer du at tabe dem på rejsen.

Refleksion: Tænk over en situation eller et mål, hvor det var nødvendigt for dig at have en tillidsfuld relation til dine medarbejdere.