Kompetencer

For at udføre secure base leadership er det nødvendigt at tilegne sig de rette kompetencer. Her er en liste med 9 kompetencer, som er George Kohlrieser har udpeget som særligt vigtige, når man udøver secure base leadership. Det er de samme kompetencer, du blev spurgt ind til i din Balanceprofil:

  1. Forbliv rolig
  2. Accepter den enkelte
  3. Se potentialet
  4. Lyt og spørg ind
  5. Giv en stærk og virkningsfuld besked
  6. Fokus på det positive
  7. Opmuntre til at tage en risiko og imod en udfordring
  8. Inspirér andre gennem indre motivation
  9. Signalér at du er tilgængelig