– Vær positiv

“Engagementet hos medarbejdere med ledere, der fokuserer på det positive, er 58% højere end hos medarbejdere, hvis ledere ikke fokuserer på det positive.”

– The Human era @work, HBR, 2014


Fik ikke lederjobbet

Peter havde ambitioner om at få den lederstilling, som netop var slået op i virksomheden. Efter et par år i virksomheden med gode resultater, var han den rette til jobbet, mente han. Men i stedet valgte hans chef en person udefra. Peter havde svært ved at håndtere skuffelsen. Han mistede motivationen i sit daglige arbejde.

Peters nærmeste chef var opmærksom. Han forsikrede Peter om, at han var værdsat i firmaet, og indledte en dialog om, hvad der skulle til, for at Peter kunne få en chefstilling. Sammen fik de lagt en plan og udpeget nye projekter, som ville giver Peter de nødvendige kompetencer.


Ved at træde i karakter som en “sikker base” for Peter, vender chefen en negativ situation til noget positivt, der viser vejen frem.

Når man udøver secure base leadership arbejder man med den viden, vi har om hjernen, og at vi på mange måder er styret af vores tanker og følelser. Det giver dig mulighed  for at hjælpe folk med at sætte fokus på det positive og ikke det negative. Det er særlig vigtigt i de situationer, hvor mennesker har haft en dårlig oplevelse. Ved at ændre fokus vil oplevelsen ikke ende som en hæmning for udvikling, engagement, performance og glæde.