Øvelse: Identificér de vigtigste personer

Alle områder involverer andre – det kan være kolleger, chefer, familiemedlemmer, venner. Det er vigtigt, at få identificeret de vigtigste personer inden for hvert område, og derefter se på:

  • Hvad er deres forventninger til dig?
  • Hvad er dine forventninger til dem?
  • Er der uoverensstemmelser mellem forventningerne? Og hvordan kan I løse dem?

Eksempler på tiltag:

  • Få fastlagt forventninger til performance med din chef og medarbejdere. Vær åben over for at ændre dem hvis nødvendigt
  • Få fastlagt og respektér de arbejdsmønstre, der skaber værdi for dine medarbejdere på arbejdet og andre steder i deres liv
  • Investér i social kapital og i netværk, der understøtter dine målsætninger

Øvelse 2. Tilfredshed og performance

Én ting er, hvor meget tid, du bruger på de forskellige områder. Noget andet er, hvor tilfreds du er med området – og beslægtet: hvor godt du føler, at du performer inden for området.

Jeg vil derfor bede dig vurdere hvert område på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er udtryk for, at du er meget utilfreds med den nuværende situation. Hvis det er en 10ér stortrives du. På samme måde vurderer du performance.

 

Tilfredshed

1=lavest 10= højst

Performance

1=dårligst 10=Excellence

Arbejde/karriere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hjem/familie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mig selv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Andet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Når du har udfyldt skemaet, så brug igen lidt tid på at reflektere over dine svar:

  • Er der en sammenhæng mellem tilfredshed og performance? Kommer det bag på dig?
  • Sammenlign også med det forrige skema. Inden for hvilket område ser du den største forskel mellem vigtighed og tilfredshed? Hvad tænker du om det?
  • Er der nogle konkrete ændringer, du kan gøre for at få mere balance og sammenhæng mellem de 4 områder?
  • Og hvordan vil de ændringer påvirke din tilfredshed og livsglæde?