Uden balance og fundament kæntrer du

Året var 1628.  Svenskernes stolthed Vasa-skibet stod endelig klar. Det var den svenske flådes største skib, og forventningerne til succes var høje. I august samme år påbegyndte Vasa sin stort anlagte jomfrurejse fra Stockholm. Men næppe var skibet i vandet, før et vindstød fyldte sejlene. Hun sank tæt på land. 53 mand døde.

Årsagen: skibets konstruktion var ikke afbalanceret. Skroget stak slet ikke dybt nok, og der var alt for meget vægt i toppen. Det manglede desuden den nødvendige ballast for at modstå vind og vejr.

Historien er god til at illustrere, hvad jeg mener med balanceret lederskab. Ligesom et skib befinder en leder sig også ofte i stormvejr. Som leder bliver du ikke ramt af bølger og vindstød, men af nye teknologier, krav om hurtige beslutninger, krævende medarbejdere og en krævende bestyrelse. Og ikke mindst dit eget indre: følelser, tvivl, ambitioner og pres på dig selv.

For ikke at ende ligesom Vasa-skibet, der kæntrede tæt på land, er du nødt til som menneske og leder at have balance i dit liv og et solidt, følelsesmæssigt fundament. Det er det, som giver dig overskud og dermed mulighed for at håndtere stormvejret og nå de mål og skabe de resultater, du gerne vil.

Ligesom en GPS

Man kan sige, at balanceret lederskab er et mindset. En særlig måde at tilgå ledelse på, som har udgangspunkt i dig som menneske. Det er ikke eksterne og generelle redskaber, men baserer sig på dine værdier, dine prioriteringer, og den du er.  Det handler om at stille spørgsmål som følgende:

  • Hvem er jeg?
  • Hvad vil jeg med mit lederskab?
  • Hvad gør jeg i dag for at opnå balance i livet?
  • Hvordan påvirker jeg mit team gennem handlinger og måde at være på?
  • Hvordan påvirker jeg kulturen på min arbejdsplads gennem mine handlinger og måde at være på?

Du kan også sammenligne det med en GPS. Ligesom GPS’en i din bil hjælper dig til at navigere sikkert gennem utallige vejsystemer, så hjælper balanceret lederskab dig med at navigere i den moderne leders komplekse, utilregnelige, hektiske og følelsesfulde hverdag.

Derfor: når du udvikler dig selv og bliver mere bevidst om dine værdier, prioriteter og adfærd, så udvikler du dig også som leder – og dermed i sidste ende din organisation. Det er illustreret med nedenstående figur:

Figur 1. Sådan påvirker lederen medarbejdere og arbejdsplads

Med det rette mindset og personlige egenskaber, forstår du bedre din egen indflydelse på organisationens kultur, hvilket igen gør, at du forstår effekten af dine handlinger på medarbejdernes adfærd. Det er så igen med til at skabe dit mindset som leder. Når du først bliver mere bevidst, er det muligt at påvirke adfærden i en positiv retning.

 

Balance, fundament, stærke sider

Men hvordan opnår du balanceret lederskab? Og hvad mener vi mere præcist, når vi bruger ord som balance og fundament? Det er det, vi skal kigge nærmere på nu. Modulet her er bygget op i tre hovedafsnit, der samlet danner grundlag for, at du kan håndtere stormvejret og nå de mål og skabe de resultater, du gerne vil. 

  • Først skal vi kigge på balance, som handler om dine værdier, og hvordan du prioriterer din tid og energi.
  • Derefter skal vi kigge på dit fundament. Det handler om din mentale styrke og dit syn på verden.
  • Til sidst skal vi kigge på dine stærke sider og se på, hvordan du bruger dem på den mest konstruktive måde.